Systemische Blauwdruk

Wat, hoe en waarom?

Het fundament van het familiesysteem

We maken allemaal deel uit van een familie. We hebben ouders, broers en zussen, grootouders, overgrootouders, tantes en ooms. Met elk van hen zijn we verbonden, ook al voelt dat niet altijd zo aan. Een familie kun je vergelijken met een systeem dat in balans wil blijven. Gebeurt er iets? Dan kan het evenwicht even zoek zijn, of kunnen er verstrikkingen ontstaan.

Met de unieke methode van de blauwdruk proberen we er samen voor te zorgen dat we alle familieleden, die deel uitmaken van het familiesysteem, erkennen en binnensluiten. Vanuit het inzicht dat elk lid van een familie het recht heeft om erbij te horen én zijn eigen plek heeft in het systeem.

sterren-kleinJe kunt niet aan een nieuw
hoofdstuk beginnen als je
het vorige blijft herhalen.

Hoe werkt een systemische blauwdruk?

Terwijl we bij een familieopstelling vooral inzoomen op specifieke situaties, brengen we met de methode van de systemische blauwdruk je volledige familiesysteem in kaart inclusief je eigen gezin(nen), maar ook de familietak van je ouders, grootouders en overgrootouders. Stap voor stap ont-lasten we je eigen ‘rugzak’, en laat je los wat niet bij jou hoort: ervaringen en emoties die je uit liefde en loyaliteit gedragen hebt voor een ander familielid.

Een systemische blauwdruk bied je de kans om je eigen leven weer op de rails te zetten, wanneer je bereid bent om hiervoor ten volle je verantwoordelijkheid te nemen.

Wil je ontdekken wat een Systemische Blauwdruk in jouw situatie kan betekenen?

Voor wie is een systemische blauwdruk bedoeld?

Een systemische blauwdruk is nuttig voor iedereen die meer rust, vrede en geluk wenst.

Wat is het resultaat van een systemische blauwdruk? 

Na dit traject is jouw blauwdruk meer in balans en wordt het een stevig fundament waarop je jouw leven verder kan bouwen. Je voelt je lichter, vrijer en minder belast. Tevens krijg je een nieuwe kijk op je leven en familiegeschiedenis. Het ervaren en beleven van je eigen systemische blauwdruk brengt veel in beweging. Het dringt door in alle lagen van het familiesysteem, zowel bij jezelf, je kinderen, als ook bij je ouders en voorouders (ook al zijn ze elders).

Praktische info traject

De tijd die we hiervoor nodig hebben, bestaat uit een uur voorbereiding voor het maken van een genogram van het gehele familiesysteem en 3 à 4 sessies voor de systemische blauwdruk. Samen met ons bepaal jij op welke manier deze sessies gepland worden.

Wat ouders vertellen

De systemische blauwdruk heeft me heel veel inzichten gegeven over de relatie met mijn moeder en grootmoeder. De rode draad die door mijn familie loopt heb ik uiteindelijk begrepen. Door de opstelling te doen ben ik mijn moeder veel beter gaan begrijpen en heb ik inzicht gekregen waarom zij soms zo handelde en reageerde. Ik ben heel blij dat ik dit tijdig heb ingezien want dit heeft mijn band met haar, die vroeger niet zo goed was, enorm versterkt. Door jullie begeleiding ben ik als persoon enorm gegroeid en op zoek gegaan naar mezelf. Ik heb geleerd dat ik trouw moet blijven aan mijn intuïtie en wanneer iets niet goed voelt, daar naar te luisteren. Dank voor alles.

De opstelling heeft mijn leven, in de goede zin, compleet veranderd. Door de sessies bij jou heb ik inzichten gekregen in zaken waar ik al bijna mijn hele leven mee worstelde. Ik begrijp nu beter waar sommige dingen vandaan komen, maar ook hoe ik er beter op kan reageren. Ik zie de struikelpunten ook sneller aankomen zodat ik ze kan aanpakken voor het een crisis wordt. De relatie met mijn dochter is heel goed nu. Ik begrijp haar steeds beter en onze relatie is sterker geworden. Ik ervaar nog dagelijks dat het leven steeds groeien is. Tijdens de eerste sessie zei je: “We maken alles zonneklaar” en dat was ook zo. Bedankt om mij op het juiste spoor te zetten.

sterren-kleinVoor alles wat je werkelijk loslaat,
komt iets beters terug.

We kunnen je ook nog op een andere manier laten sprankelen