Familieopstelling

Wat, hoe en waarom?

We maken allemaal deel uit van een familie. We hebben ouders, broers en zussen, grootouders, overgrootouders, tantes en ooms. Met elk van hen zijn we verbonden, ook al voelt dat niet altijd zo aan. Een familie kun je vergelijken met een systeem dat in balans wil blijven. Gebeurt er iets? Dan kan het evenwicht even zoek zijn, of kunnen er verstrikkingen ontstaan.

Met de techniek van de familieopstelling proberen we de balans samen te herstellen. Vanuit het inzicht dat elk lid van een familie het recht heeft om erbij te horen én om zijn eigen plek te krijgen in het systeem. Stel bijvoorbeeld dat je je plek niet vindt binnen je gezin of het gevoel hebt dat je er alleen voorstaat. Je kunt een last dragen van een van je voorouders, die een traumatische ervaring heeft beleefd, waardoor jij je leven niet op de rails krijgt of je plek niet kunt innemen. Die disbalans verstoort de dynamiek in het familiesysteem, dus daarmee gaan we samen aan de slag.

sterren-kleinFamilie is als de takken aan een boom.
We groeien allemaal in andere richtingen,
maar onze wortels blijven hetzelfde.

Hoe werkt een individuele familieopstelling?

Een individuele opstelling doen we als jij zelf naar de verstrikkingen van je familie wil kijken of op specifieke situaties wil inzoomen. Je brengt dan een vraag of een bepaald thema aan. Deze situatie stel je vervolgens op in het veld volgens jouw innerlijke beeld en gevoel. We gebruiken hiervoor beeldend materiaal.

Wil je ontdekken wat een familieopstelling voor jou kan betekenen?

Hoe werkt een familieopstelling in groep?

Vaak doen we opstellingen in groep met de hulp van ‘representanten’. De representanten staan in de energie van een familielid en hebben dezelfde gevoelens en gewaarwordingen als de persoon die zij representeren. Zij voelen en gedragen zich als de werkelijke familieleden ten opzichte van elkaar. Door te observeren krijgen we meer inzicht in het familiesysteem en ontdekken we waar de mogelijkheden tot meer balans liggen.

Voor wie is een familieopstelling bedoeld?

Een familieopstelling is bijzonder nuttig als je met bepaalde vragen zit of een situatie onder de loep wil nemen die betrekking heeft op de relatie met je partner, kinderen of familie. Maar ook als je met vragen zit over je leven, terugkerende patronen ziet, diep verdriet ervaart of je buitengesloten voelt, kan een familieopstelling heel verhelderend zijn en inzichten bieden.

Wat is het resultaat van een familieopstelling?

Na een familieopstelling begrijp je beter hoe je je voelt en waarom. Dat brengt een gevoel van opluchting en vrijheid met zich mee, ook al moeten veel puzzelstukken nog op hun plaats vallen.

Wat ouders vertellen

” De opstelling gaf me veel inzichten over de plaats van elk kind in het gezin van herkomst. Omdat er een doodgeboren kindje tussen zat, geeft dit een ander perspectief aan de derde of liever vierde zus in de rij. Een ervaring van aanvaarding: iedereen heeft z’n plaats en elke plaats z’n waarde, als een puzzel die in elkaar valt. De opstelling heeft ruimte gecreëerd om dingen los te laten en/of te helen. “

sterren-kleinOnze levens zitten niet vol problemen,
ze zitten vol mogelijkheden om te leren en te groeien.

We kunnen je ook nog op een andere manier laten sprankelen