Ik Leer Anders

Individuele training

Wist je dat veel kinderen niet in woorden denken, maar in plaatjes? Het zijn beelddenkers! Deze kinderen hebben vele kwaliteiten: ze zijn gevoelig, creatief, artistiek, origineel, enthousiast, fantasierijk en kunnen heel snel denken. Vaak zijn ze muzikaal of zijn het goede dansers.

Maar wat als het niet lekker loopt op school en je kind …

  • vaak onzeker is
  • worstelt met rekenen en/of taal
  • veel dagdroomt
  • moeite heeft met plannen en/of klokkijken
  • de uitleg van de juf of meester niet altijd begrijpt
  • zo goed haar of zijn best doet, maar het toch vaak niet lukt

Grote kans dat je kind een beelddenker is! Geloof me, er is niets mis met je dochter of zoon, want deze kinderen zijn best slim. Het ligt veelal aan de manier waarop de lesstof op school wordt aangeboden. Ze leren gewoon anders!

Als gecertificeerd coach ik Leer Anders’ kunnen de coaches van De Sprankelboom je kind én jou extra steun en begeleiding bieden.

sterren-klein
Je bent zo mooi
anders dan ik,
natuurlijk niet meer
of minder maar
zo mooi anders,
ik zou je nooit
anders dan anders willen.

– Hans Andreus

Hoe verloopt de individuele training Ik Leer Anders?

We maken gebruik van visueel materiaal om de lesstof te verduidelijken en leren je kind hoe hij of zij de lesstof visueel kan verwerken en opslaan.

We beginnen met structuur aan te brengen in het hoofd.

Vervolgens komen alfabet, spelling, dictee, rekenen, de maal- en deeltafels en klokkijken aan bod. Je kind krijgt ook tips voor andere vakken als geschiedenis, biologie, aardrijkskunde, werkstukken en boekbesprekingen. Om het leren nog meer te vergemakkelijken krijgen jullie ook eenvoudige bewegingsoefeningen mee om thuis toe te passen. Waar nodig worden ook andere methodes en werkvormen ingezet.

Praktische methode Ik Leer Anders

De Sprankelboom maakt onder meer gebruik van een leermethode die specifiek gericht is op het beelddenken: ‘Ik Leer Anders’. De methode ‘Ik leer anders’ vertaalt de lesstof naar de visuele kwaliteit van het beelddenkende kind, waardoor het kind dezelfde leerstof sneller en beter opneemt.

Wil je meer weten over de individuele training Ik Leer Anders?

Wat bereikt je kind met de individuele training Ik Leer Anders?

Dankzij de praktische werkwijze is het resultaat direct zichtbaar. Al tijdens de eerste sessie kan een kind aangeven of de methode werkt.

Door het visueel opslaan van de lesstof wordt de lesstof veel beter onthouden. Het hoofd voelt ´opgeruimder´ aan, en we zien een vooruitgang in spellen, dictee, lezen, rekenen en leren van vakken als WO.

Kinderen reageren enthousiast op de methode ‘Ik leer Anders’. Leren wordt weer leuk en versterkt hun gevoel van zelfvertrouwen. En wat nog belangrijker is: ze voelen zich begrepen en ontdekken dat ze niet de enige zijn die op een visuele manier denken en kijken.

Wat is je rol als ouder

We betrekken jou als ouder intensief bij de individuele training  zodat je jouw kind na elke sessie thuis verder kan begeleiden.

Praktische info

De praktische training omvat vier sessies van 1u. Afhankelijk van de specifieke leerproblemen van het kind zijn aanvullende sessies mogelijk. Er wordt tevens gewerkt met het werkboek Ik Leer Anders.

Wat kinderen en jongeren vertellen

” Je hebt veel voor mij betekend. Dankzij jou kan ik dit jaar zonder zorgen naar het middelbaar! “

” Eindelijk iemand die begrijpt hoe ik denk en wat ik zie. “

Wat ouders vertellen

” Onze dochter heeft nog met klei de alfabet letters gekneed en concentratie- oefeningen gedaan.” Klokkijken is vooruit gegaan en met lezen zit ze nu al op AVI 5! Dat is goed he! We zijn heel tevreden dat je ons veel bijgebracht hebt! Door simpele dingen aan te leren kan je veel leren! Je bent een fijne vrouw die positieve energie overbrengt op de mensen! “

” Mijn dochter kwam bij De Sprankelboom omdat ze problemen had met taal. Lezen ging moeizaam en ze maakte veel spelfouten. Ze ging aan de slag met de methode ‘ Ik Leer Anders’. Met het opzeggen van het alfabet kwam ze niet verder dan de letter ‘e’. Toen ze echter het alfabet had opgeslagen als een plaatje, spelde ze met gesloten ogen foutloos het hele alfabet van voor naar achter. Maar even makkelijk spelde ze daarna het alfabet achterstevoren! Ik was sprakeloos. Mijn dochter glunderde! Daarna sloeg zij moeiteloos een moeilijk woord op en spelde het met gemak van voor naar achter én achterstevoren. Het eerstvolgende dictee had ze een dikke 10 op 10! Dank je wel voor alle hulp. “

sterren-klein Het is leuk om dingen niet
te kunnen, want dan kun
je iets nieuws leren.

We kunnen je ook nog op een andere manier laten sprankelen